Table and chart examples of phytoplankton reporting

 

Table and chart examples of phytoplankton reporting

 

Summary of the results

Taulukko- ja kaavioesimerkkejä kasviplanktonraportoinnista

 

Separation of the algae groups, tables

Leväryhmien jakaantuminen, taulukot

Leväryhmien jakaantuminen, taulukot 2

 

Charts of summaries

Biomass and the amount of harmful blue-green algae

biomassa-ja-haitallisten-sinilevien-maara

The number of taxa

taksonien-maara

Average size of counting units

laskentayksikkojen-keskikoko

TPI

TPI

Distribution of Algae Groups

levaryhmien-jakautuminen

Ecological classification

ekologinen-luokitus

 

General photographs of samples

yleisvalokuvat-naytteista