Sarja, laaja

Hinnat kasviplanktonnäytesarjoille, laaja määritys

Hinnat alkaen / näyte, + 24% alv

Määritys 165 €
Tulokset viedään SYKEn rekisteriin.
Lähtökohtaisesti toimeksiantaja tekee näytekoodin SYKEn tietokannassa.
Raportointi Tulosraportti Taulukko – kaavioraportti Kattava raportti
Menetelmäkuvaus x x x
vienti SYKEen x x x
tulokset taulukkomuodossa, raakoina SYKEstä x x x
yhteenvetotaulukot x x
kaaviot yhteenvedoista x x
ekologisen luokittelun taulukko x x
ekologinen luokittelu x
leväryhmätaulukot x x
leväryhmäkaaviot x x
lausunto veden tilasta yllä listattujen tulosten sekä näytteiden ja levien yleiskunnon perusteella, +
vertailu aikaisempiin tuloksiin, jos niitä on saatavilla
x
yleisvalokuvat näytteistä x
Raportoinnin hinta / näyte 22 € 54 € 80 €
Raportin vähimmäishinta on kuitenkin aina vähintään 100 euroa + alv.
Kokonaishinta, laaja määritys ja raportointi 187 € 219 € 245 €

Suuremmissa erissä alennuksia. Erityisesti raportoinnissa projektin kokonaishintaan vaikuttaa merkittävästi näytepaikkojen määrä suhteessa näytteiden määrään.
Pyydä tarjous, niin saat tarkan hinnan!

Esimerkkejä kasviplanktonraportoinnin taulukoista ja kaavioista.