Sarja, laaja

Hinnat kasviplanktonnäytesarjoille, laaja määritys

Perushinnat  / näyte, + 24% alv. Pienissä erissä korkeampi hinta.

Määritys 195 €
Tulokset viedään SYKEn rekisteriin.
Lähtökohtaisesti toimeksiantaja tekee näytekoodin SYKEn tietokannassa.
Raportointi Tulosraportti Kattava raportti
Menetelmäkuvaus x x
vienti SYKEen x x
tulokset taulukkomuodossa, raakoina SYKEstä x x
yhteenvetotaulukot x
kaaviot yhteenvedoista x
ekologisen luokittelun taulukko x
ekologinen luokka x
leväryhmätaulukot x
leväryhmäkaaviot x
lausunto veden tilasta yllä listattujen tulosten sekä näytteiden ja levien yleiskunnon perusteella, +
vertailu aikaisempiin tuloksiin, jos niitä on saatavilla
x
yleisvalokuvat näytteistä x
Raportoinnin hinta / näyte 10 € 65 €
Raportin vähimmäishinta on kuitenkin aina vähintään 195 euroa + alv.
Kokonaishinta, laaja määritys ja raportointi 205 € 260 €

Suuremmissa erissä alennuksia. Erityisesti raportoinnissa projektin kokonaishintaan vaikuttaa merkittävästi näytepaikkojen määrä suhteessa näytteiden määrään.
Pyydä tarjous, niin saat tarkan hinnan!

Esimerkkejä kasviplanktonraportoinnin taulukoista ja kaavioista.