Sarja, suppea

Hinnat kasviplanktonnäytesarjoille, suppea määritys

Hinnat alkaen / näyte, + 24% alv

Määritys, suppea 160 €
tuloksia ei viedä SYKEn rekisteriin
Raportointi Tulosraportti Kattava raportti
Menetelmäkuvaus x x
tulokset taulukkomuodossa x x
yhteenvetotaulukot x
kaaviot yhteenvedoista x
ekologisen luokittelun taulukko* x
ekologinen luokittelu* x
leväryhmätaulukot x
leväryhmäkaaviot x
lausunto veden tilasta tulosten perusteella sekä vertailu aikaisempiin tuloksiin, jos niitä on saatavilla x
yleisvalokuvat näytteistä x
Raportoinnin hinta / näyte 20 € 80 €
Raportin vähimmäishinta on kuitenkin aina vähintään 195 euroa + alv.
Kokonaishinta, suppea määritys ja raportointi 180 € 240 €

* ekologista luokittelua ei ohjeistuksen mukaan voi tehdä suppean määrityksen tuloksilla,koska tulosten tilastollisen tarkkuuden ei katsota olevan tarpeeksi korkea.
Ekologinen luokitus voidaan kuitenkin tehdä suuntaa antavana.

Suuremmista eristä alennuksia. Erityisesti raportoinnissa projektin kokonaishintaan vaikuttaa merkittävästi näytepaikkojen määrä suhteessa näytteiden määrään.
Pyydä tarjous, niin saat tarkan hinnan!

Esimerkkejä kasviplanktonraportoinnin taulukoista ja kaavioista.