Yksittäiset

Hinnasto yksittäisille kasviplanktonmäärityksille.
VAIN laajalla menetelmällä lasketut näytteet saa ohjeistuksen mukaan viedä ympäristöhallituksen kasviplanktonrekisteriin.

Kasviplanktonin biomassan määrittämiseen tarvitaan kvantitatiivinen menetelmä. Suppean menetelmän tuloksia ei voi vieda kasviplanktonrekisteriin, laajan menetelmän tulokset voi.

Jos halutaan tietää sinilevien osuus, on ensin laskettava koko biomassa, suppealla tai laajalla menetelmällä.

Menetelmä Sisältö Hinta
Kvalitatiivinen menetelmä Näytteestä määritetään ekologisesti merkittävät tai mahdollisesti myrkylliset valtalajit (esim. massaesiintymän aiheuttaja) tai vedessä poikkeuksellisen ilmiön aiheuttanut eliö. Menetelmällä ei tuoteta täydellistä lajilistaa eikä tietoa lajien välisistä runsaussuhteista. Soveltuu tutkimusmenetelmäksi esim. sinilevä- ja muiden haitallisten levien kukinnoissa. 140 € + alv 24%
Semikvantitatiivinen menetelmä Kaikki havaitut taksonit määritetään niin tarkkaan kuin mahdollista ja niiden runsaus arvioidaan kahdella suurennuksella (630x ja 250x) runsausasteikolla 1-5. Käytetään lähinnä useampien näytteiden keskinäisessä vertailussa, tilanteessa, jossa tuloksilta halutaan enemmän kuin pelkkä valtalaji, mutta tulosten ei tarvise olla tilastollisesti tämän tarkempia. 160 € + alv 24%
Suppea kvantitatiivinen menetelmä Näyte tutkitaan kolmea suurennusta käyttäen. Pienikokoiset laskentayksiköt lasketaan 630x -suurennuksella vähintään 25 näkökentästä, jotka valitaan halkaisijoilta. 250X -suurennuksella lasketaan samalla menetelmällä suuret ja aiemmin havaitsemattomat taksonit. Koko näytteestä lasketaan kuitenkin yhteensä vähintään 200 laskentayksikköä. Suurimmat yksilöt lasketaan 100x suurennuksella. Tuloksena on lajilista, tiheys- ja biomassatiedot. Tuloksista voidaan laskea esim. sinilevien osuus. Näitäkään tuloksia ei voi viedä SYKEn kasviplanktonrekisteriin. 180 € + alv 24%
Laaja kvantitatiivinen menetelmä Näyte tutkitaan kolmea suurennusta käyttäen. Pienikokoiset laskentayksiköt lasketaan 630x -suurennuksella. Pikoplankton (<2 µm) lasketaan erikseen muutamalta näkökentältä. Tämän jälkeen lasketaan vähintään 400 havaintoa, vähintään 50 näkökentältä, jotka valitaan halkaisijoilta. Eniten esiityvää taksonia pyritään laskemaan vähintään 50 kpl, vähintään 20 näkökentältä. 250x -suurennuksella lasketaan samalla menetelmällä suuret ja aiemmin havaitsemattomat taksonit. Lopuksi lasketaan suurimmat lajit ja koloniat 100x-suurennuksella.Tuloksena on lajilista, tiheys- ja biomassatiedot. Tulokset voi viedä SYKEn kasviplanktonrekisteriin. 285 € + alv 24%

Raportoinnissa on kaksi vaihtoehtoa:
1) pelkät tulokset ja menetelmäkuvaus – 100 € + alv 24%
2) kattava raportti, jossa tulokset avataan perinpohjaisesti – 220 € + alv 24%

Näytteiden kuljetus toimeksiantajan laskuun.
Näytteitä ei palauteta, jollei asiasta erikseen sovita.