Sedimentationskammare (kyvetter)

Priser på kyvetter

En kyvettuppsättning 195 €+ moms.

Kunden betalar leveranskostnaderna.

Mer information tillhandahålles via telefon eller elpost.

En uppsättning = kyvetten inkl. bottenglaset + cylindern + cylinderns täckningsglas (yttersta glaset nedan) + kyvettens täckningsglas och ett paket bottenglas (100 st).

Priserna för delarna skild och för andra delar:

1 kammare 120 € + moms 24%
1 tömningsunderlaget 22 € + moms 24%
1 cylinder 50 € + moms 24%
1 täckningsglas för kammaren 1 € + moms 24%
1 täckningslas för cylindern 1 € + moms 24%
1×100 underglas 35 € + moms 24%
1 öppnare 17 € + moms 24%
Beställning / Offerbegäran