Sedimentationskammare (kyvetter)

Priser på kyvetter

En kyvettuppsättning 195 €+ moms.
Priserna är mer än 25% lägre än för motsvarande utländska produkter.
De relativt låga priserna uppnås med hjälp av flexibel produktion och förenklade modeller där allt onödigt har lämnats bort och man istället har koncentrerat sig på att finslipa det som i praktiken behövs.

Kunden betalar leveranskostnaderna.

Mer information tillhandahålles via telefon eller elpost.

En uppsättning = kyvetten inkl. bottenglaset + cylindern + cylinderns täckningsglas (yttersta glaset nedan) + kyvettens täckningsglas och ett paket bottenglas (100 st).

Priserna för delarna skild och för andra delar:

1 kammare 120 € + moms 24%
1 tömningsunderlaget 22 € + moms 24%
1 cylinder 50 € + moms 24%
1 täckningsglas för kammaren 1 € + moms 24%
1 täckningslas för cylindern 1 € + moms 24%
1×100 underglas 35 € + moms 24%
1 öppnare 17 € + moms 24%

 

Beställning / Offerbegäran