Serier, koncis analys

Priser för provserier, koncis analys

Priser fr.o.m. / prov, + 24% moms

Analys, koncis 140 €
tuloksia ei viedä SYKEn rekisteriin
Rapportering Resultatrapport Tabell – diagramrapport Fullständig rapport
Metodbeskrivning x x x
resultat i tabelform x x x
sammanfattningstabeller x x
grafik på sammanfattningar x x
tabell för ekologisk klassificering* x x
ekologisk klassificering* x
alggrupptabeller x x
alggruppdiagram x x
utlåtande om vattnets tillstånd på basen av resultaten x
översiktsfotografier av prover x
Pris på rapportering från / prov 22 € 54 € 80 €
Rapportens minimipris är ändå alltid minst 100 euro + moms
Totalpris, koncis bestämning och rapportering 162 € 214 € 220 €

* ekologisk klassificering kan enligt anvisningarna inte göras baserat på
resultat från den koncisa bestämningsmetoden, eftersom dessa resultats statistiska precision inte anses vara tillräckligt hög.
En riktgivande ekologisk klassificering kan dock göras.

Särskilt i rapporteringen påverkas totalpriset mycket av provplatsernas antal i förhållande till provernas andel av det totala antalet
Be om offert så får du ett exakt pris!

Exempel på tabell och diagram.