Serier, omfattande analys

Priser för växtplanktonprovserier, omfattande analys

Priser från / prov + 24% moms

Analys 195 €
Resultaten skrivs in i SYKE:s register
Det utgås från att kunden hämtar provkoden från SYKEs databas.
Rapportering Resultatrapport Tabell – diagramrapport Fullständig rapport
Metodbeskrivning x x x
inskrivning i SYKEs register x x x
resultat i tabellform, rådata från SYKE x x x
sammanfattningstabeller x x
diagramsammanfattning x x
tabell för ekologisk klassificering x x
ekologisk klass x
alggrupptabell x x
alggruppdiagram x x
utlåtande över vattnets tillstånd utifrån de ovannämnda resultaten och provernas och algernas allmänna tillstånd + jämförelse med tidigare resultat om sådana finns tillgängliga x
översiktsfotografier av prover x
Pris för rapportering från / prov 10 € 54 € 65 €
Rapportens minimipris är ändå alltid minst 100 euro + moms.
Totalpris, omfattande analys och rapportering 205 € 234 € 260 €

Vid större beställningar är rabatt möjlig. Särskilt i rapporteringen påverkas totalpriset mycket av provplatsernas antal i förhållande till provernas antal av det totala antalet.
Be om en offert så får du ett exakt pris!

Extra debitering för anskaffning av SYKE-koder.

Exempel på tabell och diagram.