Kasviplankton

Hinnasto kasviplanktonmäärityksille

Laskentamenetelmistä voidaan valita kvalitatiivinen, kvantitatiivinen tai semikvantitatiivinen, kts kohdasta Planktonlaskennat.

Kasviplanktonraportoinnille on valittavissa erilaisia mahdollisuuksia. Kaikki raportit sisältävät menetelmäkuvauksen sekä raakatulokset. Tämän lisäksi voidaan valita raportointiin sisällytettäväksi muokattuja taulukoita sekä kaavioita taulukoiden perusteella. Kattavaan raporttiin kuuluu myös asiantuntijalausunto. Katso lähemmin kohdasta Esimerkkejä kasviplanktonraportoinnin taulukoista ja kaavioista.