Eläinplankton

Eläinplanktonlaskennoissa lasketaan yleensä rataseläimet, vesikirput ja hankajalkaiset. Näistä lasketaan eläinten tiheys (kpl/l tai kpl/m3), joka voidaan kertoimilla muuttaa biomassaksi. Eläinplanktonin määrä, koko ja lajisto kertovat siitä, mitä ja miten paljon kasviplanktonia eläinplankton pystyy pitämään kurissa.

 

Yhteydenottopyyntö