• Velvoitetarkkailututkimukset ja raportointi
  • Seurantatutkimukset ja raportointi
  • Tulosten vienti Suomen ympäristökeskuksen kasviplanktonrekisteriin
  • Sinilevien tunnistus ja laskenta, myös vesilaitoksille
  • Myös levien tunnistus esim. bioenergiatuotannon tarpeisiin
  • Kotirannan levätilan tutkimukset
  • Levä- ja eläinplanktontunnistukset vesiyhdistysten tarpeisiin
  • Sinilevätunnistus
  • Koulutus
  • Laskentakyvetit
  • Planktontauluja – Näyttely Kemiön Villa Landessa heinäkuussa 2018
top