Kapital

Mikroföretagare Satu Zwerver

Planktonmikroföretagets viktigaste kapital består av två Leitz Diavert inverterade mikroskop, litteratur och den under många år insamlade erfarenheten. På undersidorna finns en mer detaljerad beskrivning av kapitalet, som mina professionella tjänster grundar sig på.

Jag är utbildad yrkeshögskoleingenjör inom miljövetenskap (Ing./Bsc). Min skolning fick jag i Nederländerna, i van Hall Instituut (numera Van Hall Larenstein universitet), där jag studerade 1989-1993. En del av arbetspraktiken gjorde jag i mitt hemland, Finland, i Kuopio, i Savolax-Karelens vattenskyddsförening 1992. Mitt slutarbete handlade om växt- och djurplankton i en sjö i Nederländerna (Paterswoldse meer).

Efter utexamineringen fick jag jobb i ett ekologiskt forsknings- och konsultationsföretag, Koeman en Bijkerk, där jag jobbade 3,5 år (1993-1997) med artbestämning av både växt- och djurplankton i nederländska ytvatten. Jag rapporterade också resultaten och förbättrade beräkningskalkyler som används när man mäter organismernas biovolymer. Det här är den egentliga grunden för min planktonkunskap. Jag fick under dryga tre år en gedigen kunskap om artbestämning av planktonorganismer eftersom en av mina närmaste arbetskamrater var den kända taxonomen Anton Joosten.

År 2006 började jag artbestämma plankton i Finland via mitt eget företag. De senaste åren har jag hela tiden fortbildat mig genom att besöka planktonexperter och genom att delta i nationella och internationella symposier, workshops och interkalibreringar samt genom att hålla kontakt med mina kolleger i hemlandet och runt om i Europa.

Jag har skaffat alla nödvändiga arbetsinstrument, av vilka det viktigaste är Leitz Diaverts inverterade mikroskop. De högklassiga objektiven och kondensorn garanterar en skarp förstoring, upp till 1250  gånger. Inom artbestämningarna används gällande praxis och metodrekommendationer (SFS-EN-15204, Järvinen (red..) et al. 2011, HELCOM, Lehtinen 2014).

Idag fungerar jag som planktonartbestämmare på heltid. Jag gör i huvudsak artbestämmelser rörande växtplankton från sötvatten och djurplankton från Östersjön.