Mikroskop

Alla planktonanalyser görs med Utermöhl-metoden och följer finska och europeiska rekommendationer.

De viktigaste arbetsredskapen är två Leitz Diavert inverterade mikroskop.

 

Växtplanktonmikroskopet

Objektiven:

10x/0,22 Plan
20x / 0,32 Ph
25x/0,8 Plan Neofluar Oil
40x//0,75 Ph
63x/1,4 Plan Apo Oil

Kondensor NA 0,6
Lampa 75 W

mikroskoopit

Djurplanktonmikroskopet

Objektiven:

3x/0,10 Planachromat
10x/0,25
25/0,50
40x/0,65

Kondensor NA 0,25
Lampa 50 W

mikroskoopit

Båda mikroskopen har varsin digitalkamera ansluten.

Även en ritningstubus står till förfogande.

Som tilläggsutrustning Heine-kondensator.

Arbetet utförs först och främst i ljusfält,

vid behov används faskontrasten.

 

Sedimentationskammare Zwerver / Hydro-Bios / Koeman en Bijkerk.

Planktondelare – Folsom, Hydro-Bios.

Den viktigaste litteraturen om artbestämning hittas under länken Litteratur.