Priser

Priser på kyvetter

En kyvettuppsättning 220 €+ moms.

Kunden betalar leveranskostnaderna.

Mer information tillhandahålles via telefon eller elpost.

En uppsättning =

  • kyvetten inkl. bottenglaset
  • cylindern
  • cylinderns täckningsglas (yttersta glaset nedan)
  • kyvettens täckningsglas och
  • ett paket bottenglas (100 st).

Priserna för delarna skild och för andra delar:

1 kammare 140 € + moms 24%
1 tömningsunderlaget 28 € + moms 24%
1 cylinder 57 € + moms 24%
1 täckningsglas för kammaren 2 € + moms 24%
1 täckningslas för cylindern 2 € + moms 24%
1×100 underglas 45 € + moms 24%
1 öppnare 28 € + moms 24%
Beställning / Offerbegäran