Utbildning

van Hall Instituut (HBO)
Groningen, NL, yrkeshögskola, 1989-1993, 4 år,
milieukundig ingenieur, (ing.) (miljövetenskap) (BSc)

Kurser / Föreläsningar / Seminarier:

* * * * * * * * * * * 2020 * * * * * * * * * *

10.11.2020
ChemiSEM TechnologyThermo Fisher Scientific logo-color
Webinar

28.10.2020
Health Effects Associated withlogo EPA
Harmful Algal Blooms and Algal Toxins<
U.S. EPA Water Research Webinar Series

13.10.2020
David M. Williams, Natural History Museum, Lontoologo Diatoms of North America
Diatom Classification and (Some) Other Stories
Diatoms of North America
Zoom-kokous

9.9.2020
How to record climate extremes by not turning liquid on a hot summer day
Willem van der Bilt
Pint of Science festival 2020 Norway
Webinar

17.-21.8.2020
NATURALISTIC AND SCIENTIFIC ILLUSTRATION – 5 th editionlogo Transmitting Science
Transmitting Science
Online – Zoom + Smack

* * * * * * * * * * * 2019 * * * * * * * * * *

25.9.2019
Webinar
Switching to Automated Microscopy – Helping you improve your workflow, image quality and data integrity
VWR

13.-18.5.2019
Use of molecular-genetic and morphological methods to study the taxonomy, phylogeny, biogeography, and ecology of Eurytemora species

St. Petersburg, Russia

* * * * * * * * * * * 2018 * * * * * * * * * *
29.-30.2018
Finska Växtplanktologiska Föreningens höstdagar
Runsala, Åbo

4.-6.6.2018
Symposium LahtiLakes
Restauration of Eutrophic Lakes: Current Practices and Future Challenges
Lahti
https://lahtilakes2018.fi/

17.5.2018
Finska Växtplanktologiska Föreningens vårdagar
Helsingfors

* * * * * * * * * * * 2017 * * * * * * * * * *

06.06.2017
Harmful Algal Bloom and Macroinvertebrate & Plankton ID Smart Device Classification Applications & Monitoring
Michael S. Waters
Northern Kentucky University
in: EPA (US Environmental Protection Agency)
EPA’s Tools for Cyanobacteria and Cyanotoxins in Freshwater Systems
https://www.epa.gov/nutrient-policy-data/epas-tools-cyanobacteria-and-cyanotoxins-freshwater-systems

23.05.2017
EPA (US Environmental Protection Agency)
Inland HAB Webinar
https://www.epa.gov/nutrient-policy-data/inland-hab-webinar-may-23-2017-presentations

15.-16.5.2017
Finska Växtplanktologiska Föreningens vårdagar
Helsingfors
Eileen Cox, Diatoms

5.-6.4.2017
Limonologidagar
SYKE, Helsingfors

* * * * * * * * * * * 2016 * * * * * * * * * *

30.11.2016
EPA (US Environmental Protection Agency)
Understanding Nutrient Issues Affecting Ohio’s Inland Lakes
Watershed Academy Webcast Seminars
Webinar

16.11.2016
bbe Moldaenke
bbe 10cells – New Measuring Instrument for the Indicative Investigation of Ballast Water
Webinar

14.-15.11.2016 SYKE, Turku.
Finska Växtplanktologiska Föreningens höstdagar
Pertti Eloranta, metoder.

23.-24.05.2015 SYKE, Helsinki.
Finska Växtplanktologiska Föreningens vårdagar
Judith Padisák, Ungern.
Egen föreläsning: The tiny spiny Cosmarium

20-1-2016
Studering av Östersjöarter med Päivi Hakanen
Fma Zwerver, Kimito

* * * * * * * * * * * 2015 * * * * * * * * * *
8.12.2015 SYKE, Helsingfors.
Finska Växtplanktologiska Föreningens höstdagar
Egen föreläsning: Euglenoidbilder med Bozena Zakrys kommentarer

3.8.2015
Studering av brakvatten- och sötvattenarter med Päivi Hakanen.
Fma Zwerver

26.-27.05.2015​
Finska Växtplanktologiska Föreningens vårdagar
Jyväskylä universitet.​
Euglenoids, Bozena Zakrys, Polen.

* * * * * * * * * * * 2014 * * * * * * * * * *

SYKE 2014, Phytoplankton proficiency test SYKE (Finnish Environment Institute)

9.-10.10.2014​
Finska Växtplanktologiska Föreningens höstdagar
Helsingfors


11.9.2014​
Studering av brakvatten- och sötvattenarter med Päivi Hakanen.
Fma Zwerver

17.7.2014​
Studering av brakvatten- och sötvattenarter med Päivi Hakanen.
Fma Zwerver

22.5.2014​
Studering av brakvatten- och sötvattenarter med Päivi Hakanen.
Fma Zwerver

13.-15.5.2014​
Workshop and training course of the HELCOM Phytoplankton Expert Group (PEG)​
Finnish Environmental Institute, Helsinki

28.-29.4.2014​
Spring meeting of the Finnish Phytoplankton Association​
Lammi​

24.3.2014​
Phytoplankton biovolume interlaboratory comparison within the CEN/TC 230 – Mandate M/424,

26.02.2014​
AlgaeTorch, bbe Moldaenke GmbH​
Webinar​


* * * * * * * * * * * 2013 * * * * * * * * * *

25.-26.11.2013​
Finska Växtplanktologiska Föreningens höstdagar
Viking Grace


Marraskuu 2013​
The proficiency test EQAT Phytoplankton​
Webinar​
Certificate EQAT

25.9.2013​
Linking Nutrient Pollution and HABs: State of the Science and EPA Actions​
Webinar​
Diploma​

20.8.2013​
How to Track a HAB: New Technologies and Methods for Identifying and Monitoring Harmful Algal Blooms​
Webinar​
Diploma

5.8.2013​
Studering av brakvatten- och sötvattenarter med Päivi Hakanen.
Fma Zwerver

30.7.2013​
TEM by FEI – An exclusive web launch 10AM Central European Summer Time​
Webinar​

4.7.2013​
Studering av brakvatten- och sötvattenarter med Päivi Hakanen.
Fma Zwerver

11.6.2013​
Studering av brakvatten- och sötvattenarter med Päivi Hakanen.
Fma Zwerver

Baltic Sea Phytoplankton seminar​
Thursday 14.3.2013 at 13:15 – 17:00 University of Helsinki.​


* * * * * * * * * * * 2012 * * * * * * * * * *​

Nordic Phytoplankton and Periphyton Group NPPG​
19.-21.10.2012​
Workshop and Annual Meeting 2012​
Lammi, Finland.​

Eliška Zapomelová, Ph.D.​
17.05.2012​
Indentifieringa av blågrönalgerna.
Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology Laboratory of
Phytoplankton Ecology. Ceské Budejovice, Tjeckien.​

Anke Kremp​
24.02.2012​
Artbestämmningskurs – Östersjöns panseralger
Havscentrum, SYKE, Helsingfors​​

* * * * * * * * * * * 2011 * * * * * * * * * *​

Terttu Finni​
20.10.2011​
Kurs i artbestämning – Östersjöns växtplankton
Helsingfors

Finska Växtplanktologiska Föreningens höstseminarie
13.-14.10.2010
Vanda

Rijkswaterstaat
26.8. 2011​
Genomgång av vattenprov, foton och artiklar tillsammans med Anton M.T. Joosten.
Lelystad, Nederländerna

Koeman en Bijkerk bv
23-25.8. 2011​
Växtplanktoninterkalibrering
Haren, Nederländerna

Indentifiering av blågrönalger
Med Jirí Komárek, Jan Kaštovský, Tomáš Hauer​
15.-19.8.2011​
Ceské Budejovice, Tjeckien

Kasviplanktontietojärjestelmän tallennustoiminnot​
12.5.2011​
SYKE, Helsingfors

Utvecklandet av klassifisering och typering av ytvatten
13.4.2011​
SYKE, Helsingfors


* * * * * * * * * * * 2010 * * * * * * * * * *​

Tekesin Water Goes ICT – yhteistä tulevaisuutta etsimässä tapahtuma​
23.11.2010​
Helsingfors
deltagande via nätet

Finska Växtplanktologiska Föreningens höstseminarie
18.-19.10.2010​
Tallin​

Finska Växtplanktologiska Föreningens vårseminarie med Peter Coesel
10.-12.5.2010​
Helsingfors​


* * * * * * * * * * * 2009 * * * * * * * * * *​

Phytoplankton proficiency test SYKE (Finnish Environment Institute) 7/2009
november 2009
Results:
Identification test Lakes
– maximum score: 63, personal score 61
Counting test – Satisfactory result (highest)
Measurement test – Satisfactory result (highest)

Finska Växtplanktologiska Föreningens höstdagar
23.-25.11.2009​
Konnevesi

Miljöförändringar i vattenekosystem,
4 sp
1.6.-15.6.2009​
Helsingfors universitet, Öppna universitetet, Helsingfors

Finska Växtplanktologiska Föreningens vårdagar
15.-16.04.2009​
Finlands miljöcentral, Helsingfors

Koeman en Bijkerk bv
30.3-1.4. 2009​
Interkalibrering – växtplankton
Haren, Nederländerna

The joint 40th Meeting of the Dutch-Flemish Society of Diatomists and 3rd Central European Diatom Meeting
26.-29.03.2009​
Utrecht, NL​

* * * * * * * * * * * 2008 * * * * * * * * * *

EQAT Proficiency test
december 2008

Finska Växtplanktologiska Föreningens höstdagar
13.-14.11.2008​
Helsingfors

Nordic Phytoplankton and Periphyton Group NPPG​
29.-31.08.2008​
Workshop and Annual Meeting 2008, Upsala, Ruotsi.

Koeman en Bijkerk bv, Nedeländerna
17 juni, 2008
Interkalibrering – växtplankton

The Scottish Association of Marine Science
6. juni 2008
Besök vid SAMS.

Scotland’s National Centre for Excellence in Field Studies and Biodiversity Training​
30.5.-06-06.2008​
Freshwater algae course​

Observatoire Océanologique de Villefranche sur Mer, Frankrike​
14.-18-01.2008​
ZOOSCAN training course

Koeman en Bijkerk bv, Nederländerna
januari, 2008
Interkalibrering – växtplankton

* * * * * * * * * * * 2007 * * * * * * * * * *​

Finnish Phytoplankton Society
13.-14.12.2007
Phytoplanktoncruise

Soili Saesmaa, Havsforskningsinstitut
10.10.2007​
Interkalibrering – djurplankton
​​
Terttu Finni​
09.10.2007​
Kurs i artbestämning – växtplankton
Helsingfors
​​
Anton Joosten​
06.07.2007​
Kurs i artbestämning – växtplankton, Lelystad, Nederländerna

Biology and taxonomy of green algae V
25.-29. kesäkuuta 2007.​
International symposium, Smolenice, Slovakia​

HELCOM Zooplankton Expert Network​
juni 2007
HELCOM/BSRP zooplankton ring test 2007

Olympus Academy​
08.05.2007, Vanda​
Grunderna i mikroskopi

Finlands miljöcentral
02.02.2007​
Resultat från jämförelsetest:
“Testet visade att Satu Zwervers och Reija Jokipiis resultat var jämförbara både i fråga om analys och beräkningsresultat. Helsingfors 2.2.2007, Liisa Lepistö, professor”.

Terttu Finni​
02.02.2007​
Kurs i artbestämning – växtplankton
Helsingfors
​​​
Terttu Finni​
19.01.2007​
Kurs i artbestämning – växtplankton
Helsingfors
​​


* * * * * * * * * * * 2006 * * * * * * * * * *

Terttu Finni​
16.10.2006​
Kurs i artbestämning – växtplankton
Helsingfors
​​​
Suomen ympäristökeskus​
12-15.09.2006​
Interkalibrering – växtplankton

Turku universitet / Syke​
29.05.2006​
Växtplanktonanalysens jämförbarhet, kvalitetssäkring och artkännedom – workshop

* * * * * * * * * * * < 2000 * * * * * * * * * *


FC vid Åbo Akademi
1998, 1 sv​
Aktuella algproblem.​

Paes Nederland bv​
(v. 2005 Olympus Nederland)​
1994, 1 pv,​
Principes van de optische microscoop.​