Övriga meriter

Arbetsgrupper

Laji.fi-växtplanktonarbetsgrupp
Jag deltar i arbetsgruppen vars syfte är att få in Finlands växtplanktonarter i den nationella artdatabasen Laji.fi (http://laji.fi/).

Arbetsgrupp för uppdatering av räkningsmetodsanvisningen för växtplankton
Jag deltog i arbetet från höstdagarna 2010 till mitten av mars 2011.

Kurser åt andra

Training course on zooplankton identification
Internationell kurs om zooplankton identifikation i Åbo universitets Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö 4.-8.9.2017.

Att känna igen blågrönalgen
Kurs för Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 12.5.2016

Att känna igen blågrönalgen
Kurs för Saimaan Vesi ja Ympäristö Oy 9.-10.2016

Att känna igen blågrönalgen
Kurs för Falkö r.f. den 9/4 2016

Föreläsningar

Om euglenider med kommentarer av Bożena Zakryś
En föreläsning om euglenider påträffade i Finland med fotografier och kommentarer av den polska professorn och euglenid-experten Bożena Zakryś på växtplanktonhöstdagarna den 8/12 2015.

Om blågrönalger och när det går att simma
Föreläsning i Salos folkhögskola (https://www.youtube.com/watch?v=DUO-CSi_td8) den 10/9 2014

Om några blågrönalger
Om hur man känner igen några av de blågrönalger som fattas från miljöcentralens lista på växtplanktondagarna 18-19/10 2010

Det problematiska med Pediastrum
En föreläsning om att känna igen Pediastrum privum på Finlands växtplanktonsällskapets höstdagar 13/11 2008

Skärgårdshavet under ytan
Föreläsning i en serie av föreläsningar anordnad av Pro Skärgårdshavet 25.4.2002

Artiklar

Alger i Skärgårdshavet​
Artikel i boken Åboland i sikte, Bergström, Anne — Sjöström, Anne (red.).”Upptäck museer i
Åboland”, 1999.

Blågrönalger i bild och text​
Artikel i Tidskriften Skärgård 21,2: 38-39, 1998.Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Andra publikationer

Att känna igen hoppkräftor
Endagskurs, Koeman en Bijkerk bv (NL), 1997 Planering och utförande av en kurs riktad för nederländska biomonitorerare tillsammans med en kollega + utarbetandet av en handbok (52 sidor) för kursdeltagare.

Spridning av planktonkunskap på fältet

Blågrönalgkliniken
Somerniemi 8/2019
Somerniemi 8/2018
Somerniemi 8/2017
Somerniemi 8/2016
St. Bertils 9/2014
Salo 8/2014
Bjärnå 8/2014
Finby 7/2014
Dalsbruk 7/2014
Kimito 7 & 8 /2013

WP_20140706_003

Vattenloppsdagen
I Kärra, på uppdrag av Daphnia r.f. den 23/7 2015.

Alginfo
I Kimito, Lalla Vinde sommaren 2013.

alginfo

Vattenloppor i takt med jazz​
Vatten- och mikroskopkunskap åt barnen under Baltic Jazz -festivalen i Dalsbruk på Kimitoön 9/7 2006.

Internationellt

Den ungerska kollegan, M.Sc, Ph. D. Student,  Enikö Krasznai arbetade i 2 månader i  Tmi Zwerver i augusti-oktober 2010

Medlemskap

British Phycological Society
International Phycological Society
International Society for the Study of Harmful Algae – ISSHA
Nordic Phytoplankton and Periphyton Group – NPPG
Suomen Kasviplanktonseura ry
Suomen Limnologinen yhdistys
Systematisc Association
World Association of Copepodologists