Plankton Zwerver

Små underverk under ytan

Plankton Zwerver räknar och artbestämmer mikroskopiska planktonorganismer i ytvatten. Resultaten används i ålagd övervakning och uppföljningsstudier av vattendrag.

– Ej brunnsvattenundersökningar.