Planktonanalyser

Planktonorganismerna berättar sin egen historia om vattnets tillstånd. De reagerar snabbare på förändringar i miljön än de större, mer långsamt växande vattenväxterna och fiskarna.

Planktonarter, olika alggrupper (blågrönalger, grönalger, guldalger osv.) samt djurplanktongrupper (hjuldjur, vattenloppor, hoppkräftor) och deras mängd innehåller mycket information om vattnets tillstånd. När det gäller biologi – vetenskapen som utforskar fenomen inom den levande miljön – fungerar saker och ting inte enligt modellen 1 + 1 = 2, utan innehållet och dess tolkning är alltid mycket mer komplicerat. Liksom livet självt.

Växtplankton används allmänt i ålagd övervakning och uppföljningsstudier som rör ytvatten (i sjöar, åar och havet).

Djurplankton används i mycket mindre utsträckning, även om man också med hjälp av det kan inhämta information som annars är svår att observera.

Kontaktförfrågan