Sedimentationskammare (kyvetter)

Räknekammare till planktonräkning

Enligt Utermöhl-metoden.

kyvetit, sylenterit

Bild 1. Överst till vänster cylinder för prov på 25 ml, till höger 10 ml.
Nedan själva kammaren, som placeras på mikroskopbordet.

 

kyvetit, sylenterit ja tyhjennysalusta

Bild 2. Bilden visar överst till vänster en kammare, till höger en cylinder och under ett tömningsunderlag.

Om sedimentationskammaren inte passar in i ditt mikroskopbords öppning kan du lägga provet på tömningsunderlaget. Då passar den säkert till alla mikroskoper. I detta fall måste man kolla att objektiverna kan höjas tillräckligt högt.

 

Sedimantationskammaren ihopsatt:
kyvetti koottuna

Du kan även använda kammaren med oljeimmersion-objektiv.
Modellen är nyttomodellregisterad.

Delarna som skiss:
osatsve

Underglasets tjocklek = #1,5 eller 0,16-0,19 mm.

Delarnas mått:
mitatsve

Räknekammarens räkne-ytas diameter är 24 mm. Yta är 452(,38) mm2.

Videorna visar hur man fyller och tömmer sedimentationskammaren:
Påfyllning av sedimentationskammaren.
Tömning av sedimentationskammaren.

 

Här kan du ladda ner teknisk data (på engelska):
Technical data