Växtplankton

Prislistor för växtplanktonanalyser

Av beräkningsmetoderna kan man välja kvalitativ, kvantitativ eller semikvantitativ, se Planktonanalyser.

Växtplanktonrapporteringen kan se ut på olika sätt. Alla rapporter innehåller en metodbeskrivning och rådata. Därtill kan man i rapporteringen innefatta bearbetade tabeller och diagram som grundar sig på tabellerna. En omfattande rapport innehåller även ett expertutlåtande. Se närmare: Exempel på tabell och diagram i växtplanktonrapportering.